Werkt immunotherapie voor longkanker?

Immuuntherapie is een behandeling die wordt gebruikt voor sommige vormen van longkanker, met name niet-kleincellige longkanker. Het wordt soms biologische therapie of biotherapie genoemd.

Immunotherapie maakt gebruik van medicijnen die uw immuunsysteem stimuleren om kankercellen te identificeren en te vernietigen.

Het is vaak een behandelingsoptie zodra longkanker is vastgesteld. In andere gevallen wordt het gebruikt nadat een ander type behandeling niet werkt.

Hoe werkt immunotherapie voor longkanker?

Uw immuunsysteem beschermt u tegen infectie en ziekte. Uw immuuncellen zijn getraind om vreemde stoffen, zoals ziektekiemen en allergenen, die uw lichaam binnendringen, aan te vallen en aan te vallen.

Uw immuunsysteem kan ook kankercellen aanvallen en aanvallen. Kankercellen brengen echter bepaalde uitdagingen met zich mee. Ze lijken misschien op gezonde cellen, waardoor ze moeilijk te detecteren zijn. Bovendien hebben ze de neiging om snel te groeien en zich te verspreiden.

Immunotherapie kan het vermogen van uw immuunsysteem om kankercellen te bestrijden helpen versterken. Er zijn verschillende soorten immunotherapie die op verschillende manieren werken.

Immuun checkpoint-remmers

Je immuunsysteem gebruikt een systeem van op eiwitten gebaseerde ‘checkpoints’ om er zeker van te zijn dat het geen gezonde cellen aanvalt. Bepaalde eiwitten moeten worden geactiveerd of gedeactiveerd om een ​​aanval van het immuunsysteem te starten.

Kankercellen maken soms gebruik van deze controlepunten om te voorkomen dat ze worden vernietigd. Immunotherapie medicijnen die checkpoints remmen, maken dit veel moeilijker.

Monoklonale antilichamen

Monoklonale antilichamen zijn eiwitten die in een laboratorium worden gemaakt. Ze binden zich aan specifieke delen van kankercellen. Monoklonale antilichamen kunnen medicijnen, gifstoffen of radioactieve stoffen rechtstreeks naar kankercellen transporteren.

Vaccins tegen longkanker

Kankervaccins werken op vrijwel dezelfde manier als vaccins voor andere ziekten. Ze introduceren antigenen, vreemde stoffen die worden gebruikt om een ​​reactie van het immuunsysteem tegen cellen op te wekken. In kankervaccins kunnen antigenen worden gebruikt om kankercellen aan te vallen.

Andere immuuntherapieën

Andere immunotherapie-medicijnen versterken uw immuunsysteem, waardoor het effectiever wordt in het bestrijden van kankercellen.

Bijwerkingen van immunotherapie-medicijnen

Immunotherapie medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Enkele hiervan zijn:

 • constipatie
 • diarree
 • vermoeidheid
 • jeuk
 • gewrichtspijn
 • gebrek aan eetlust
 • misselijkheid
 • huiduitslag

In sommige gevallen veroorzaakt immunotherapie een aanval van het immuunsysteem op uw organen. Dit kan leiden tot ernstige en soms levensbedreigende bijwerkingen.

Als u immunotherapie ondergaat, meld nieuwe bijwerkingen dan onmiddellijk aan uw zorgteam. Ze kunnen u helpen beslissen of u de behandeling moet stopzetten.

Slagingspercentages en levensverwachting

Immuuntherapie is nog steeds een relatief nieuwe behandeling voor longkanker, met tientallen onderzoeken die momenteel gaande zijn. Tot nu toe zijn de resultaten veelbelovend.

Een pilotstudie uit 2018 onderzocht de effectiviteit van twee doses immunotherapie voor mensen met een vroeg stadium van niet-kleincellige longkanker die op het punt stonden een operatie te ondergaan.

Hoewel de steekproefomvang met 21 deelnemers klein was, ontdekten onderzoekers dat 45 procent van hen een significante vermindering van het aantal kankercellen vertoonde toen hun tumoren werden verwijderd.

EEN 2019 studie ontdekte dat het immunotherapie-medicijn pembrolizumab leidde tot duurzame antitumoractiviteit en hoger dan geschatte totale overlevingspercentages van 5 jaar.

Een ander onderzoek uit 2018 omvatte 616 mensen met vergevorderde, onbehandelde niet-kleincellige longkanker. De deelnemers werden willekeurig gekozen om ofwel chemotherapie met immunotherapie of chemotherapie met een placebo te krijgen.

Onder degenen die immunotherapie kregen, was het geschatte overlevingspercentage 69,2 procent na 12 maanden. Daarentegen had de placebogroep een geschatte overlevingskans van 12 maanden van 49,4 procent.

Immunotherapie verandert het behandellandschap voor mensen met longkanker al. Het is echter niet perfect.

In de laatste studie hadden mensen die chemotherapie met immunotherapie kregen bijvoorbeeld meer kans op ernstige bijwerkingen en beëindigden ze hun behandeling voortijdig in vergelijking met de placebogroep.

Deelnemen aan een klinische proef

Veel immunotherapie-medicijnen ondergaan nog steeds klinische onderzoeken. Dat betekent dat ze niet zijn goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA). Artsen kunnen deze behandelingen niet voorschrijven.

Onderzoekers gebruiken klinische onderzoeken om te peilen hoe effectief een of meer medicijnen zijn. Deelnemers zijn doorgaans vrijwilligers.

Als u aan een klinische proef wilt deelnemen, kan uw arts u helpen meer te weten te komen, inclusief de risico’s en voordelen van deelname.

Wie is een goede kandidaat voor immunotherapie?

Onderzoekers begrijpen niet helemaal wie baat heeft bij immunotherapie en waarom. Sommige Onderzoek suggereert dat immunotherapie mensen kan helpen met niet-kleincellige longkanker, de meest voorkomende vorm van longkanker.

Gerichte therapie wordt beschouwd als een effectievere behandelingsoptie voor mensen met longtumoren die bepaalde genmutaties hebben.

Immuuntherapie is mogelijk niet veilig voor mensen met acute of chronische infecties of auto-immuunziekten, zoals:

 • ziekte van Crohn
 • lupus
 • Reumatoïde artritis

Wat zijn de vooruitzichten?

Immuuntherapie komt nog steeds niet zo vaak voor als andere vormen van kankerbehandeling. Maar steeds meer artsen bieden het nu aan. De meeste van deze artsen zijn oncologen. Dit type arts is gespecialiseerd in de behandeling van kanker.

Om een ​​arts te vinden die immunotherapie kan geven, neemt u contact op met een zorginstelling die gespecialiseerd is in de behandeling van kanker. U kunt ook uw huisarts om advies vragen.

Immuuntherapie kan duur zijn en een verzekering dekt dit niet altijd. Het hangt af van waar u woont en uw verzekeringsmaatschappij.

Alleen de tijd zal uitwijzen hoe effectief immunotherapie is bij de behandeling van longkanker. Voorlopig lijkt immunotherapie de vooruitzichten voor mensen met niet-kleincellige longkanker te verbeteren. Het onderzoek vordert snel, maar de resultaten op de lange termijn zullen jaren vergen.

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *